Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Image Alt

SCSA Blog

We leven met zijn allen in het mooie Nederland, maar onze wereld is zoveel groter dan het land waar we in wonen. We durven onze grenzen te verleggen en staan open voor nieuwe uitdagingen. Daarom leren we Chinees. Het aanbod van Chinees onderwijs in Nederland wordt steeds groter. Leerlingen zetten zich steeds meer in om de Chinese taal te leren en de cultuur te begrijpen en dat wordt aangemoedigd. Volgend schooljaar mogen we een studiebeurs uitreiken aan één van de gemotiveerde en uitmuntende leerlingen van Stichting Chinese School Arnhem. Deze beurs geeft niet alleen motivatie om Chinees onderwijs in Nederland te blijven volgen, maar toont ook de waardering die we als docenten hebben voor hard werken, volledige inzet en uitstekende resultaten. Natuurlijk moet er dan wel eerst gewerkt worden, want een studiebeurs is niet vanzelfsprekend. Er zijn een aantal eisen opgesteld waar de leerling aan dient te voldoen voordat de school de studiebeurs voor hem of haar kan aanvragen. De eisen zijn: De leerling heeft minimaal vier jaar achtereenvolgend les gevolgd op Stichting Chinese School Arnhem De leerling behoort meerdere schooljaren in de top drie van de klas De leerling weet naar behoren een culturele performance neer te zetten De leerling kan een opstel schrijven van 500 karakters De leerling dient een aanbeveling van desbetreffende mentor te krijgen Goedkeuring en aanbevelingsbrief van directeur mevr. Lin is een vereiste Zien we je volgend schooljaar terug op SCSA? Dan profiteer jij misschien wel van deze uitgelegen kans!

Zing mee in het Chinees kinderkoor onder leiding van professioneel zangeres Zhong Jun Shen en leer op muzikale wijze jouw Chinese uitspraak verbeteren. Het koor repeteert 35 keer per schooljaar op zaterdagen van 11.30 – 12.15 uur. De repetities lopen gelijk aan de Chinese lessen van de school, zie onze jaarplanning voor 2016-2017. Elke repetitie bedraagt vijf euro. De 35 lessen (175 euro) worden ineens betaald. Interesse? Meld je voor 11 juni aan en ontvang 10 euro korting. Weet je niet zeker of het koor iets voor jou is? Bekijk onderstaande video en kom a.s. zaterdag 4 juni een keer meedoen! http://www.youtube.com/watch?v=x-Lcuk_7r4Y Contact juf Shen: 06-44295798 – singgirlcat1586@aliyun.com – bekijk onze flyer

Het HSK (Chinese Proficiency Test) is een internationale toets waarmee het niveau van de kennis van de Chinese taal wordt gemeten en kan gekoppeld worden aan het Europese referentiekader (ERK), waardoor gemakkelijk kan worden afgelezen op welk niveau men zich bevindt. In totaal zijn er 6 niveaus. Het HSK is een initiatief van de Hanban, het hoofdbureau van alle Confucius Instituten wereldwijd.  Het Lorentz Lyceum in Arnhem behoort tot één van de Confucius scholen. De tweedejaars leerlingen en alle opvolgende klassen die Chinees als vak hebben gekozen zijn samen met vakdocent mevr. Lin afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereidingen. Hoewel tweedejaars leerlingen niet verplicht zijn deel te nemen, tonen ze grote interesse en welwillendheid om een certificaat te behalen. Mede hierdoor merken we dat er steeds meer belangstelling is voor de Chinese taal en cultuur. Mevr. Lin, vakdocent Chinees op het Lorentz Lyceum en directrice van Stichting Chinese School Arnhem, zorgt ervoor dat leerlingen van deze twee scholen getraind worden om elk jaar in juni het examen af te kunnen leggen dat doorgaans in grote steden als Leiden en Rotterdam georganiseerd wordt. Hanban is opgevallen dat hoewel wij ons niet in de randstad begeven, mevr. Lin elk jaar de meeste aanmeldingen heeft van alle deelnemende scholen. Ook dit jaar hebben we meer dan 85 deelnemers. Gezien dit feit is er in overleg met Hanban besloten dat de examinatoren op zondag 12 juni 2016 in Arnhem op het Lorentz Lyceum het HSK zullen afleggen. Een bijzonder evenement, omdat we in de luxe positie verkeren dat examinatoren vanuit de randstad naar ons komen i.p.v. dat wij naar hen toe gaan. HSK niveaus 2, 4 en 6 zullen in de ochtend om 9.30 uur plaats vinden en niveaus 1,3 en 5 in de middag om 13.30 uur. Leerlingen dienen zich deze dag te kunnen legitimeren met schoolpas, ID of paspoort. Dit is afhankelijk van waarmee zij zich hebben ingeschreven. Ook is het noodzakelijk een 2B potlood en een goede gum mee te nemen. Wij wensen alle leerlingen veel succes toe en hopen net als voorgaande jaren weer op prachtige resultaten! 请查看中文版:HSK考试通知2016

In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg van Stichting Chinese School Arnhem heeft onze docent mevr. Zhu vrijwillig een intensieve vierdaagse training vakdidactiek succesvol afgerond. De training is mede mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen JiNan University (暨南大学华文学院) en Stichting Chinees Onderwijs Nederland (荷兰中文教育协会). Voor mevr. Zhu kon deelnemen aan de training, die plaats vond van 10 t/m 14 mei, heeft ze schriftelijke kennistoetsen afgelegd en video’s ingezonden van de door haar uitgevoerde lessen*. Deze werden tijdens de training geëvalueerd aan de hand van de volgende 3 beoordelingscriteria: Didactiek. Hierbij gaat het om inzicht en vaardigheden van lesgeven. Onderwijskunde. Belangrijke begrippen zijn kennis en bekwaamheid. Chinese taal en culturele vaardigheden, zoals Chinese literatuur. Mevr. Zhu heeft aangegeven: ‘het waren vier vermoeiende, maar leerzame dagen. Door de schriftelijke examens van bovenstaande criteria begrijp ik nu beter hoe mijn leerlingen zich voelen vlak voor de toets. Dankzij de training heb ik nieuwe inzichten gekregen en nieuwe manieren van lesgeven aangeleerd die bij mijn persoonlijkheid passen. Ik kijk er erg naar uit om het geleerde in praktijk te brengen.’ Wij zijn als team heel erg trots op haar prestatie en steunen haar volledig in haar professionele ontwikkeling. Haar behaalde certificaat heeft ze zeer verdiend. * alle kinderen in beeld hebben toestemming van ouders gekregen gefilmd te worden. Beelden zijn niet openbaar gemaakt. 请查看中文版:荷兰首届华文教师培训

Beste ouders/ verzorgers, Het schoolgeld voor  2016-2017 bedraagt voor huidige leerlingen €270,-.  Schoolgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt €285,-. Hieronder ziet u meer informatie betreft de betalingen. Het schoolgeld blijft onveranderd, namelijk € 270,– per jaar. Het schoolgeld dient uiterlijk op 11 juni 2016 betaald te zijn. Na deze datum wordt er administratiekosten van € 15,- in rekening gebracht. Er kan geen restitutie worden verleend indien de leerling stopt met de school. Betalingen via  mevr. Wang van 9.30 – 10.00 uur  en van 12.15 – 13.15 uur in lokaal B17. In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met directeur mevr. S. Lin. 请查看中文版:通知学费2016-2017