Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Chinese les vanaf 6 jaar

Bovenbouw 高班

Groepen: M7, M8, M9, M10

Middenbouw 中班

Groepen: M4, M5, M6

Onderbouw 小班

Groepen: MA, M1, M2, M3

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Chinese les vanaf 6 jaar

€370
Instructor:
Categories:
Stichting Chinese School Arnhem

Chinees leren bij Stichting Chinese School Arnhem

Bovenbouw 中班上课时间: zaterdag 12.15 - 14.30 uur

Groepen: M7, M8, M9, M10

Middenbouw 中班上课时间: zaterdag 12.15 - 14.30 uur

Groepen: M4, M5, M6

Onderbouw 小班上课时间: zaterdag 12.15 - 14.30 uur

Groepen MK, M1, M2, M3

Stichting Chinese School Arnhem (SCSA) is gevestigd in het Lorentz Lyceum aan de Groningensingel in Arnhem. Ons team van vrijwilligers zet zich elke zaterdag in om de Chinese taal en cultuur door te geven aan onze 100 leerlingen. We heten kinderen al vanaf 4 jaar van harte welkom. Doorgaans verlaten de leerlingen onze school na 10 jaar les te hebben gevolgd. We bieden ook verschillende cursussen aan voor volwassenen die zich de Chinese taal eigen willen maken.

Afhankelijk van leeftijd en niveau Chinees bekijken we welke klas het meest geschikt is voor uw kind. Doorgaans starten de leerlingen wanneer ze tussen de 6 en 9 jaar oud zijn en verlaten ze onze school na tien jaar scholing te hebben gevolgd. Kosten voor het gehele schooljaar bedraagt 285 euro, exclusief lesmateriaal. Voor kinderen vanaf 14 jaar met geen tot minimale basisvaardigheden Chinees raden we aan in te schrijven voor de basiscursus.

Onze docenten

Docent Chinees

Docent Chinees

Docent Chinees

Docent Chinees

Directeur en docent Chinees

Docent Chinees

Aanmeldformulier Kinderen 6+

  我再声明,以上真写的信息均属实,并且同意支付书本费和学费。Hierbij verklaar ik de gegevens secuur en naar waarheid te hebben ingevuld en verplicht ik me tot aanschaf van lesmateriaal en betaling van het schoolgeld voor het betreffende schooljaar.

  FAQs

  Hoeveel leerlingen heeft Stichting Chinese School Arnhem?

  Stichting Chinese School Arnhem heeft zo’n 100 leerlingen, cursisten niet meegerekend. Vanwege de grote van onze school en de leeftijdsverschillen tussen de bovenbouw en onderbouw is besloten de lestijden op zaterdag te splitsen. Om deze redenen heeft de bovenbouw (oudere kinderen) op zaterdagochtend les en de middenbouw en onderbouw (de jongere kinderen) op zaterdagmiddag les.

  Moet mijn kind huiswerk maken?

  Om de Chinese karakters eigen te maken is het maken van wekelijkse dictees vanaf groep M1 een onderdeel van ons curriculum. Daarnaast kan de leerling, afhankelijk van de groep, ongeveer een uur huiswerk per week verwachten.

  Maken jullie gebruik van een digitale leeromgeving?

  Ja, we maken gebruik van een digitale leeromgeving waar kinderen en ouders wekelijks het huiswerk kunnen bekijken, vragen kunnen stellen aan de docent en medeleerlingen en waar we iedereen op de hoogte houden van bijzonderheden.

  Krijgt mijn kind toetsen?

  Alle leerlingen (uitgezonderd peuters en kleuters) maken per schooljaar vier toetsen. Na elke periode krijgt de leerling een rapport mee naar huis. Bij een gemiddelde hoger dan 5,5 gaat de leerling over naar de volgende groep.

  Hebben de leerlingen een pauze?

  Ja, op zaterdag hebben de leerlingen twee keer een uur les en een pauze van 15 minuten waarin ze iets kunnen eten en drinken.

  Hoe meld ik mijn kind af bij afwezigheid?

  We vragen ouders altijd de leerling schriftelijk af te melden. Dit kan via onze digitale leeromgeving of door een mail te sturen naar desbetreffende docent. De mail adressen van onze docenten zijn hier te vinden.

  Wat is de beste manier om contact op te nemen met de docent?

  Via onze digitale leeromgeving of via de mail.

  Vakantie en feestdagen?

  Vakanties, feestdagen en andere bijzondere evenementen zoals excursies en schoolreisjes zijn allemaal terug te zien in onze agenda.

  Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

  Onze eerste lesdag van het schooljaar start altijd op de eerste zaterdag van september en eindigt de laatste zaterdag van juni. Het is echter ten alle tijden mogelijk om de leerling in te laten stromen. Voor vragen hierover kan je het beste contact op nemen met onze directeur mevr. Lin.

  Ik wil iets extra's betekenen voor SCSA. Hoe pak ik dit het beste aan?

  Zet in een mail wat je zou willen doen, en stuur deze naar directeur mevr. Lin. In geval van directe ondersteuning in het kader van een project, kan ook met de betreffende docent contact opgenomen worden. Altijd welkom!

  Chinees leren bij Stichting Chinese School Arnhem

  Afhankelijk van leeftijd en niveau Chinees bekijken we welke klas het meest geschikt is voor uw kind. Doorgaans starten de leerlingen wanneer ze tussen de 6 en 9 jaar oud zijn en verlaten ze onze school na tien jaar scholing te hebben gevolgd. Kosten voor het gehele schooljaar bedraagt 285 euro, exclusief lesmateriaal. Voor kinderen vanaf 14 jaar met geen tot minimale basisvaardigheden Chinees raden we aan in te schrijven voor de basiscursus.

  Bovenbouw 高班

  Groepen: M7, M8, M9, M10

  Middenbouw 中班

  Groepen: M4, M5, M6

  Onderbouw 小班

  Groepen: MA, M1, M2, M3

  Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

  Reviews

  Onderstaand recensies van ouders leerlingen en oud-leerlingen van Stichting Chinese School Arnhem.

  0 Rated 0 out of 0 Ratings
  5 stars 0
  4 stars 0
  3 stars 0
  2 stars 0
  1 stars 0