Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

China Bridge Competition (汉语桥比赛)

Zondag 9 april is het dan eindelijk zo ver, de voorronde van de 10e editie van de Internationale Chinese Brug Wedstrijd.

Om Nederlandse scholieren* die Chinees leren de kans te geven hun opgedane kennis te tonen en tegelijkertijd enthousiasme aan te wakkeren voor de Chinese taal, organiseert de Chinese ambassade in Nederland samen met het Confucius Instituut de Chinese taalwedstrijd China Bridge Competition (汉语桥比赛) te Delft.
De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen die volledig in het Chinees worden afgenomen:
1. Het schriftelijk beantwoorden van vragen over de Chinese cultuur en Chinese actualiteiten.
2. Een individuele toespraak van vier minuten over een onderwerp dat te maken heeft met China of het leren van de Chinese taal.
3. Een Chinese talentenshow.
Aan het eind van elk onderdeel wordt de score bepaald. De score van alle onderdelen samen vormt de eindscore. In totaal kunnen er 100 punten verdiend worden. De volgorde van deelnemers wordt per loting bepaald.
De twee winnaars van de eerste prijs zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Internationale Chinese Brug wedstrijd die plaatsvindt in China en op nationale Chinese TV wordt uitgezonden. De twee winnaars van de tweede prijs mogen een week mee als toeschouwer. Zie onderstaande video van een willekeurige aflevering:

*Deelnemers moeten middelbare scholieren zijn tussen de 15 en 20 jaar oud, mag niet van Chinese afkomst zijn of in China zijn geboren of opgegroeid en van wie de moedertaal niet Chinees is. Het is niet toegestaan al eens in China deelgenomen te hebben aan de Chinese Brug Wedstrijd of deze bijgewoond te hebben.