Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

HSK examen voor het eerst in Arnhem

Het HSK (Chinese Proficiency Test) is een internationale toets waarmee het niveau van de kennis van de Chinese taal wordt gemeten en kan gekoppeld worden aan het Europese referentiekader (ERK), waardoor gemakkelijk kan worden afgelezen op welk niveau men zich bevindt. In totaal zijn er 6 niveaus. Het HSK is een initiatief van de Hanban, het hoofdbureau van alle Confucius Instituten wereldwijd. 
Het Lorentz Lyceum in Arnhem behoort tot één van de Confucius scholen. De tweedejaars leerlingen en alle opvolgende klassen die Chinees als vak hebben gekozen zijn samen met vakdocent mevr. Lin afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereidingen. Hoewel tweedejaars leerlingen niet verplicht zijn deel te nemen, tonen ze grote interesse en welwillendheid om een certificaat te behalen. Mede hierdoor merken we dat er steeds meer belangstelling is voor de Chinese taal en cultuur.
Mevr. Lin, vakdocent Chinees op het Lorentz Lyceum en directrice van Stichting Chinese School Arnhem, zorgt ervoor dat leerlingen van deze twee scholen getraind worden om elk jaar in juni het examen af te kunnen leggen dat doorgaans in grote steden als Leiden en Rotterdam georganiseerd wordt. Hanban is opgevallen dat hoewel wij ons niet in de randstad begeven, mevr. Lin elk jaar de meeste aanmeldingen heeft van alle deelnemende scholen. Ook dit jaar hebben we meer dan 85 deelnemers.
Gezien dit feit is er in overleg met Hanban besloten dat de examinatoren op zondag 12 juni 2016 in Arnhem op het Lorentz Lyceum het HSK zullen afleggen. Een bijzonder evenement, omdat we in de luxe positie verkeren dat examinatoren vanuit de randstad naar ons komen i.p.v. dat wij naar hen toe gaan. HSK niveaus 2, 4 en 6 zullen in de ochtend om 9.30 uur plaats vinden en niveaus 1,3 en 5 in de middag om 13.30 uur. Leerlingen dienen zich deze dag te kunnen legitimeren met schoolpas, ID of paspoort. Dit is afhankelijk van waarmee zij zich hebben ingeschreven. Ook is het noodzakelijk een 2B potlood en een goede gum mee te nemen.
Wij wensen alle leerlingen veel succes toe en hopen net als voorgaande jaren weer op prachtige resultaten!

请查看中文版:HSK考试通知2016