Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

mei 2016

Zing mee in het Chinees kinderkoor onder leiding van professioneel zangeres Zhong Jun Shen en leer op muzikale wijze jouw Chinese uitspraak verbeteren. Het koor repeteert 35 keer per schooljaar op zaterdagen van 11.30 – 12.15 uur. De repetities lopen gelijk aan de Chinese lessen van de school, zie onze jaarplanning voor 2016-2017. Elke repetitie bedraagt vijf euro. De 35 lessen (175 euro) worden ineens

In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg van Stichting Chinese School Arnhem heeft onze docent mevr. Zhu vrijwillig een intensieve vierdaagse training vakdidactiek succesvol afgerond. De training is mede mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen JiNan University (暨南大学华文学院) en Stichting Chinees Onderwijs Nederland (荷兰中文教育协会). Voor mevr. Zhu kon deelnemen aan de training, die plaats vond van 10 t/m 14 mei, heeft

Beste ouders/ verzorgers, Het schoolgeld voor  2016-2017 bedraagt voor huidige leerlingen €270,-.  Schoolgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt €285,-. Hieronder ziet u meer informatie betreft de betalingen. Het schoolgeld blijft onveranderd, namelijk € 270,– per jaar. Het schoolgeld dient uiterlijk op 11 juni 2016 betaald te zijn. Na deze datum wordt er administratiekosten van € 15,- in rekening gebracht. Er kan geen restitutie

Welkom op de vernieuwde website van de Stichting Chinese School Arnhem! Met de nieuwe website hopen wij nog toegankelijker te zijn voor leerlingen, ouders en geïnteresseerden. Komende tijd willen we meer gaan digitaliseren en dagen we jullie uit vaker de website te bezoeken voor up-to-date informatie. Natuurlijk zijn wij ook heel benieuwd naar jullie mening. Komende week mogen jullie onderstaande poll invullen,