Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Archive

Docent Chinees

The affinity towards to language and culture brought me from China to the Netherlands, as well as my life in academic research of cognitive linguistics and second language acquisition. Providing Chinese lessons with quality is always what I've been pursuing. Gratefully, I had plenty of training and experience in Inter-cultural communication and Teaching Chinese as a second language, which facilitates my career.

Docent Chinees

Ik denk dat de Chinese taal, zowel gesproken als geschreven, tot de mooiste talen van de wereld behoort. Ik voel me gelukkig en vereerd dat ik kinderen deze taal bij mag brengen en geniet ervan de schoonheid van de traditionele Chinese cultuur met hen te delen. Vooral voor kinderen die in Westerse landen opgroeien, met of zonder Chinese afkomst, is het leuk de erg verschillende culturen van het Oosten en het Westen tegelijk te leren omarmen.

Docent Chinees

Ik hoop studenten niet alleen de beginselen van de Chinese taal bij te brengen, maar ook veel over het dagelijkse leven, de omgangsvormen, de rijke Chinese geschiedenis en andere aspecten die van pas kunnen komen voor werk, vakantie of andere manieren waarop studenten met de Chinese taal en cultuur te maken kunnen krijgen. Graag wil ik als mentor de interesse van studenten verder aanwakkeren, en met hen samen vooruitgang boeken.

Docent Chinees

Inmiddels heb ik meer dan 32 jaar onderwijservaring opgedaan in zowel China als Nederland. Graag wil ik mijn kennis delen met hen die interesse hebben en gemotiveerd zijn de Chinese taal te leren. Mijn stijl van lesgeven wordt gekenmerkt door discipline, respect en rechtvaardigheid. Structuur en een stabiele leeromgeving vind ik zeer belangrijk.

Directeur en docent Chinees

Door mijn liefde voor mijn eigen taal en cultuur ben ik door verschillende paden te bewandelen in het onderwijs terecht gekomen. Een grote persoonlijke mijlpaal op onderwijsgebied is het behalen van mijn 1e graad onderwijsakte vakdocent Chinees en dat ik een grote bijdrage heb mogen leveren aan de invoering van het examenvak Chinees op middelbare scholen in Nederland. Tot op heden sta ik vol enthousiasme voor de klas op scholen als het Lorentz Lyceum en de hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Docent Chinees

Net als mijn leerlingen was ik op 6 jarige leeftijd naar de Chinese school gegaan. Na 10 jaar scholing en mijn leservaring op het Arentheem College Thomas a Kempis, Lorentz Lyceum en basisschool DaVinci te Zevenaar, weet ik precies welke moeilijkheden mijn huidige leerlingen ondervinden bij het leren van de Chinese taal. Ik heb voordeel dat ik tweetalig ben opgevoed en kan vanuit beide talen de leerlingen goed uitleggen en begeleiden.

Ik heb uitgebreide kennis van de Chinese taal, geschiedenis, cultuur en samenleving en bezit het certificaat in het Chinees taalonderwijs. Ik wil graag mijn verschillende didactiek toepassen in mijn klas. Sinds 2019 geef ik les aan volwassenen en kinderen. Mijn grootste passie is het Chinese kennis doorgeven aan mijn leerlingen. Gezien mijn opleiding kan ik veel vertellen over Chinese geschiedenis en cultuur door middel van workshops en het organiseren van activiteiten.