Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

Wat je nog niet wist over: Maanfeest (中秋节)

Uitdaging: lees dit eerst.
De meeste Chinezen hebben voor de maan een warm plekje in hun hart, vooral voor de volle maan wiens ronde vorm de afronding en vervolmaking van de familiekring symboliseert. Nog altijd is het Herfstfeest op de vijftiende dag van achtste maand van de maankalender, wanneer de maan vol is, erg populair. Dan komen families samen, eten onder meer ronde maankoeken en wordt de oude mythe van Chang E verteld. Veel van jullie kennen al één of meerdere versies van dit verhaal, maar wat jullie misschien nog niet weten is de mythe die zich voor de mythe van Chang E heeft afgespeeld, namelijk die van de Zon en Sterren.De meeste sterrenmythen ontstonden relatief laat in de Chinese godsdienst en folkore, maar er bestaat een beroemde sterrenmythe over een schutter, Hui Yi, die zeker uit de 6de eeuw v. Chr. dateert.
Volgens deze mythe draaiden oorspronkelijk tien zonnen om de aarde. Ze woonden allemaal in een reusachtige boom Fu Sang, die in de hete bron achter de oostelijke horizon groeide; ze waren allemaal zonen van Di Jun, de Heer van de hemel en godin Xi He, die besloten hadden dat steeds slechts één zon aan de hemel mocht verschijnen. Xi begeleidde elke zon rond de aarde en bracht hem ’s avonds thuis naar Fu Sang. De volgende dag was de tweede zon aan de beurt, enzovoorts, totdat de eerste zon weer aan de beurt was.
De jaren gingen voorbij en het leek erop dat het zo eeuwig door zou gaan. Het liep echter anders, omdat de tien broers genoeg begonnen te krijgen van de discipline en de door hun moeder opgelegde taak. Ze kwamen bijeen op de takken van Fu Sang en overlegde hoe ze het hun opgelegde regime konden doorbreken. Ze smeedden een plan. Op de een dag verschenen zonder waarschuwing alle zonnen tegelijk aan de hemel. Ze hadden gezamenlijk Fu Sang verlaten en dachten dat ze zo lang aan de hemel konden blijven als ze wilden.
Aanvankelijk waren de mensen op aarde verrukt over al het licht en al die warmte van de tien zonnen. Maar toen de oogst in de enorme hitte begon weg te kwijnen en te verbranden, werden de mensen wanhopig en zochten ze een manier om de kracht an de zonnen in te tomen. De heerser op aarde was destijds Yao, die later met Shun en Yu werd verheerlijkt als een van de drie wijze heersers van de oudheid. Yao was een nederig man die eenvoudig leefde in een plaggenhut en grof graan at met wilde-kruidensoep. Hij leed onder dezelfde ontberingen als zijn volk en hij was diep bezorgd over ieders welzijn. Hij bad tot de hemel om iets voor de mensen te doen en verzocht Di Jun de oude orde te herstellen, waarin slechts één zon tegelijk aan de hemel stond. Di Jun, de heer van de Hemel, aanhoorde zijn gebeden en gebood de negen extra zonnen onmiddellijk naar Fu Sang terug te keren. Maar de zonnen genoten zo van hun vrijheid, dat woorden alleen niet volstonden.
Hui Yi stond bekend als een zeer goede boogschutter en was ook de man van Chang E. Hui Yi nam zijn beste pijlen mee en liep naar de top van de hoogste berg, haalde een pijl uit zijn koker en schoot omhoog. Er volgde een klap en uit een van de zonnen schoot een regen van vonken alle kanten op. Deze vonken werden de sterren. Toen viel in een wolk van gouden veren een kraai met drie poten uit de lucht, vlak voor de voeten van Yi; er stak een witte pijl in zijn borst. Het was de geest van de eerste van de tien zonnen. (Men zegt dat de zonnekraai het bewijs is voor de vroege Chinese waarneming van zonnevlekken).
De dood van één zon had weinig effect op het klimaat en Yi schoot nog een pijl en hij bleef doorschieten totdat er nog maar één zon resteerde en het klimaat weer normaal was. Daardoor werd Hui Yi een grote volksheld. Het vervolg van deze mythe is de mythe van Chang E.

请查看中文版

Wist je dat:

  • Het Herfstfeest, beter bekend als maanfeest, gevierd wordt op de 15e dag van de 8e maand volgens de Chinese maankalender wanneer de maan vol is? Men zegt dat de maan dan het grootst, rond en het meest helder is.
  • De ronde vorm de afronding en vervolmaking van de familiekring symboliseert en we het maanfeest vieren ook vanwege de nieuwe oogst?
  • Er meer dan 20 verschillende soorten maancake verkrijgbaar zijn en dat één maancake gemiddeld 1100 calorieën (kcal) bevat?
  • Er waarschijnlijk ook 20 versies zijn van de mythe van Hui Yi en Chang E bestaan en daarom geen enkele rechten kunnen worden ontleent aan de beschreven versie in dit artikel.

maancake.PNG