Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

Wat je nog niet wist over: Teachers’ Day (教师节)

Morgen is het de dag van leraar en dit wist je waarschijnlijk nog niet:

De dag van de leraar (教师节)

10 september is een officiële feestdag in China. Op deze dag viert het hele land de dag van de leraar. Vroeger had je vaak een leraar voor meerdere jaren of zelfs je hele leven. Dit geldt speciaal voor Chinese martrial arts. Door de eeuwen heen is respect en dankbaarheid op verschillende manieren geuit. Sinds China de Westerse schoolsystemen heeft overgenomen zijn er vele tradities verloren gegaan. Een voorbeeld is dat leerlingen de voeten van hun leraar of mentor wasten. Dit deden ze om nederigheid, de bereidheid om te dienen en gehoorzaamheid te tonen.
De dag van de leraar is op 21 januari 1985 toegekend. De aanleiding voor deze feestdag was de culturele revolutie in China (1966-1976)*. Het voornaamste doel van de dag van de leraar als nationale feestdag was prestige van het beroep in de educatieve sector te verhogen. Op de dag van de leraar worden feestelijke activiteiten georganiseerd. Er vinden doorgaans award ceremonies en toespraken plaats. Leerlingen en studenten geven leraren en mentoren bloemen en geschenken, zoals zelfgemaakte kaarten of fruit. De dag van de leraar is in het hedendaagse China uitgegroeid tot één van de belangrijkste feestdagen.
*In 1966 lanceerde partijleider Mao Zedong een project om de communistische verworvenheden te behouden. De beweging had het doel het socialisme af te dwingen in het land door het verwijderen van de kapitalistische elementen uit de Chinese samenleving. Tijdens de culturele revolutie in augustus 1966 ontstonden de rode gardisten, een belangrijke groep in de culturele revolutie. De rode garde bestond vooral uit jongeren die op universiteiten en middelbare scholen in China zaten. Bij hen begon de culturele revolutie eigenlijk met het leveren van kritiek op het onderwijsprogramma. De rode gardisten waren fanatiek in de politiek bezig en hingen Mao aan. Mao heeft de rode garde opgedragen de ‘vier ouden’ tegen te gaan. De vier ouden waren: oude ideeën, oude cultuur, oude gewoonten en oude gebruiken. Dit betekende dat ze mensen die ze vonden handelen volgens een of meerdere van deze ‘vier ouden’ door hen als ‘rechts element’ werden beschouwd. Rechtse elementen werden als tegenstander van Mao gezien. Dit waren vooral de leraren en de mensen met een hoge positie binnen de Communistische partij. De Rode Gardisten probeerden de samenleving van China te ‘zuiveren’. Ze vernielden bibliotheken, bezetten fabrieken en gaven directeuren van scholen en fabrieken een ‘heropvoeding’. Ook de intellectuelen moesten het ontgelden, hierbij ging het vooral om schrijvers en hoogleraren van universiteiten. Dit ging onder het motto: ‘beter rood dan belezen’. De Rode gardisten zorgden er dus voor dat de tegenstanders van Mao uit het openbare leven verdwenen. Veel van de mensen met hooggeplaatste functies binnen fabrieken, scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen ed. werden van hun functie afgehaald en door incapabele  mensen vervangen.

Wist je dat:

·       Je iemand buiten jouw familie die velen jaren ouder is dan jij Lǎoshī (meester) noemt, ook als hij of zij nooit jouw juf/ meester of mentor is geweest? Iemand die langer leeft dan jij heeft meer kennis en levenservaring opgedaan en verdient daarom, volgens de Chinezen althans, de titel meester. #SchoolOfLife
·       Teachers’ Day doelwit is geworden van China’s anti-corruptie-campagne? Afgelopen jaren is er steeds vaker in het nieuws te lezen dat leerlingen en ouders overdadige cadeaus als dure elektronica, cosmetica of andere luxueuze producten geven. Dit doen ze om een streepje voor te krijgen bij de leraar in de hoop om bijvoorbeeld extra punten te krijgen op tentamens.
·       Teacher’s Day in de toekomst misschien een nieuwe datum krijgt? Er wordt verondersteld dat 28 september, zo’n 2.500 jaar geleden, de geboortedag van Confucius is. Als het voorstel wordt goedgekeurd zal Teacher’s Day gevierd worden op 28 september, dezelfde dag dat Teacher’s Day gevierd wordt in Taiwan.