Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

Uitnodiging kennismaking

A.s. zaterdag 27 augustus van 11.00 -12.00 uur verwelkomen we alle nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers om persoonlijk kennis met elkaar te maken. Op deze dag staat het docententeam klaar om alle (persoonlijke) vragen te beantwoorden, kan het schoolgeld van €285,- contant betaald worden (pinnen is niet mogelijk), krijgen de leerlingen de boeken mee naar huis en is er een mogelijkheid schriften te kopen met speciaal karakterpapier.

Belangrijk voor ouders/verzorgers om te weten

Het komende schooljaar zal alle informatie en mededelingen op onze website komen te staan. Dit betekent dat leerlingen geen brief, mail of andere reminders van de docenten ontvangen. Om er zeker van te zijn geen berichten en belangrijke informatie te missen willen we zowel ouders als leerlingen vragen onze website te volgen. Door onze website te volgen krijgt u automatisch een e-mail notificatie wanneer er iets nieuws op de website staat. Volgen kan door naar onze homepage te gaan, in de rechterzijbalk uw e-mailadres in te vullen en op de roze knop VOLGEN te klikken. U ontvangt vrijwel direct een e-mail met een link die u dient te bevestigen. En voilà, uw aanmelding is compleet!
Naamloos
Om even door te gaan op online gebruik van de website willen we u vast op de hoogte stellen van onze beeldgebruik richtlijnen.

Richtlijnen beeldgebruik

Tijdens allerlei activiteiten zoals excursies, projecten, schoolfeesten of lessen, worden er van leerlingen foto’s of video’s gemaakt. Die zijn vervolgens vaak te zien op onze website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geven de foto’s en video’s vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Naast dit alles worden bepaalde foto’s en video’s ook gebruikt voor publicaties zoals nieuwsbrieven of de Chinese krant.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken door voor 3 september 2016 een mail te sturen naar s.lin@chinaba.nl. Zonder een schriftelijk bezwaar gaan wij er vanuit dat beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers in publicaties op de website naar buiten kan worden gebracht.
Als u vragen heeft horen we het graag de 27e. Voor nu nog even een hele fijne zomervakantie en tot volgende week!

请查看中文版