Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

Docent mevr. Zhu geslaagd voor training vakdidactiek


In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg van Stichting Chinese School Arnhem heeft onze docent mevr. Zhu vrijwillig een intensieve vierdaagse training vakdidactiek succesvol afgerond. De training is mede mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen JiNan University (暨南大学华文学院) en Stichting Chinees Onderwijs Nederland (荷兰中文教育协会).
Voor mevr. Zhu kon deelnemen aan de training, die plaats vond van 10 t/m 14 mei, heeft ze schriftelijke kennistoetsen afgelegd en video’s ingezonden van de door haar uitgevoerde lessen*. Deze werden tijdens de training geëvalueerd aan de hand van de volgende 3 beoordelingscriteria:

  1. Didactiek. Hierbij gaat het om inzicht en vaardigheden van lesgeven.
  2. Onderwijskunde. Belangrijke begrippen zijn kennis en bekwaamheid.
  3. Chinese taal en culturele vaardigheden, zoals Chinese literatuur.

Mevr. Zhu heeft aangegeven: ‘het waren vier vermoeiende, maar leerzame dagen. Door de schriftelijke examens van bovenstaande criteria begrijp ik nu beter hoe mijn leerlingen zich voelen vlak voor de toets. Dankzij de training heb ik nieuwe inzichten gekregen en nieuwe manieren van lesgeven aangeleerd die bij mijn persoonlijkheid passen. Ik kijk er erg naar uit om het geleerde in praktijk te brengen.’

Docent mevr. Zhu met deelnemers training vakdidactiek

Op de foto de deelnemers en coaches van de training vakdidactiek (10 t/m 14 mei 2016)


Wij zijn als team heel erg trots op haar prestatie en steunen haar volledig in haar professionele ontwikkeling. Haar behaalde certificaat heeft ze zeer verdiend.
* alle kinderen in beeld hebben toestemming van ouders gekregen gefilmd te worden. Beelden zijn niet openbaar gemaakt.
请查看中文版:荷兰首届华文教师培训