Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

Stichting Chinese School Arnhem

Mededeling: schoolgeld 2016 – 2017

Beste ouders/ verzorgers,
Het schoolgeld voor  2016-2017 bedraagt voor huidige leerlingen €270,-.  Schoolgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt €285,-. Hieronder ziet u meer informatie betreft de betalingen.

  • Het schoolgeld blijft onveranderd, namelijk € 270,– per jaar. Het schoolgeld dient uiterlijk op 11 juni 2016 betaald te zijn. Na deze datum wordt er administratiekosten van € 15,- in rekening gebracht.
  • Er kan geen restitutie worden verleend indien de leerling stopt met de school.
  • Betalingen via  mevr. Wang van 9.30 – 10.00 uur  en van 12.15 – 13.15 uur in lokaal B17.
  • In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met directeur mevr. S. Lin.

请查看中文版:通知学费2016-2017