Directeur mevr. Lin

Onze school heeft als doel de Chinese taal en cultuur in Nederland door te geven. In onze multiculturele samenleving is het belangrijk om onze grenzen te verleggen en in aanraking te komen met andere culturen. Daarom staat onze school open voor iedere belangstellende die zich de Chinese taal eigen wil maken.

Laatste nieuws

oktober 2016

Wat is Chéngyǔ (成语)? Chengyu’s bestaan uit 4 karakters die samen een idioom (uitdrukking) vormen en komen grotendeels uit de klassieke literatuur. Daarom zit er vaak een verhaal achter en moet je Chengyu niet letterlijk vertalen. Hedendaags gebruiken we Chengyu nog steeds in de gesproken en geschreven Chinese taal. Onderstaan 2 Chengyu's die we in het dagelijkse leven vaak gebruiken.